5s en het giftige gas stikstofdioxide

6 miljoen per jaar wereldwijd

Luchtvervuiling wordt verwacht dat meer dan zes en een half miljoen mensen per jaar wereldwijd te doden tegen twee keer het huidige aantal moncleroutlet.nl, een studie heeft gevonden.

moncler dames Wereldwijd veroorzaakt het probleem jaarlijks ongeveer 3,3 miljoen vroegtijdige sterfgevallen, vooral in Azië. moncler dames

De voortijdige sterfgevallen zijn te wijten aan twee belangrijke verontreinigende stoffen fijne deeltjes bekend als PM2.5s en het giftige gas stikstofdioxide, beide geproduceerd door dieselauto’s www.moncleroutlet.nl, vrachtwagens en bussen.

De verontreinigende stoffen beïnvloeden de longcapaciteit en -groei van een persoon en zijn gekoppeld aan aandoeningen zoals longkanker en hartaandoeningen.

moncler heren Naar verwachting zal luchtvervuiling meer dan zes en een half miljoen mensen per jaar wereldwijd doden tegen 2050 tweemaal het huidige aantal, een studie had gevonden. De sterfgevallen zijn te wijten aan verontreinigende stoffen die vrijkomen bij dieselvoertuigen moncler heren

Luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht, zoals ozon en de fijne deeltjes fijn stof van minder dan 2,5 micrometer (0,0025 mm) in diameter, houden verband met ernstige ziekten met langdurige gevolgen voor de gezondheid.

Maar het berekenen van de moncler herenjas effecten op een wereldwijde schaal is een uitdaging omdat de luchtkwaliteit niet wordt gecontroleerd in sommige regio’s en de toxiciteit van deeltjes varieert afhankelijk van hun bron.

moncler jas dames Professor Jos Lelieveld, van het Max Planck Instituut voor Chemie, en collega’s combineerden een model dat mondiale luchtverontreiniging met bevolkingsgegevens en gezondheidsstatistieken onderzoekt om de relatieve bijdrage van verschillende bronnen te schatten, voornamelijk van fijne deeltjes tot vroege sterfte. moncler jas dames

moncler jassen heren Hun resultaten laten zien dat de uitstoot van huishoudelijke energie moncleroutlet, zoals die van verwarming en koken, die in India en China gangbaar zijn, de grootste impact heeft. moncler jassen heren

In de meeste regio’s van de VS en een paar andere landen zijn emissies van verkeer en elektriciteitsopwekking belangrijk, terwijl in Europa de landbouwers de grootste bijdragen leveren aan toxische fijne deeltjes.

moncler outlet sale Op basis van computeruitgangspunten voorspellen de onderzoekers dat vroege sterfgevallen als gevolg van buitenluchtvervuiling met 2050 tot 6,6 miljoen per jaar zouden kunnen verdubbelen, inclusief grote koopjes in moncler jassen in Zuidoost-Azië en de westelijke Stille Oceaan. moncler outlet sale

LUCHTVERVUILING ‘TREKT HARTTOEPASSINGEN OP ZELFS OP GEBIEDEN WAAR NIVEAUS VEILIG ZIJN GEACHT.

Luchtvervuiling veroorzaakt hartaanvallen, zelfs wanneer niveaus worden geclassificeerd als ‘veilig’, suggereert onderzoek.

moncler sale Bewijs gepresenteerd op het European Society for Cardiology Congress in Londen suggereerde dat blootstelling aan vervuilende stoffen het risico op hartaanvallen tot vijf procent kan opdrijven, met de effecten binnen een dag merkbaar. moncler sale

moncler jas heren sale Niveaus van luchtvervuiling zijn sinds 2010 illegaal hoog in 16 Britse steden, waarvan artsen zeggen dat ze hart- en longproblemen, verhoogd risico op beroerte en dementie veroorzaken en het opleidingsniveau van kinderen verminderen. moncler jas heren sale

moncler jassen dames Microscopische deeltjes, waarvan een groot deel wordt gegenereerd door dieseluitlaten, bleken longschade en schadelijke veranderingen in bloedvaten en stolling te veroorzaken. moncler jassen dames

moncler outlet De studie draagt ​​bij aan onderzoek dat aantoont dat er zich problemen voordoen op niveaus die ver onder die van de huidige Europese luchtkwaliteitsrichtlijnen liggen. moncler outlet

moncler jassen Professor Lelieveld zei dat luchtvervuiling gekoppeld is aan chronische obstructieve longziekte (COPD), acute lagere respiratoire aandoeningen (ALRI), hartziekten en longkanker. moncler jassen

Hij zei: ‘De landbouw heeft een opmerkelijk grote impact op PM2.5 en is de leidende broncategorie in Europa, Rusland, Korea, Japan en het oosten van de VS. In veel Europese landen is zijn bijdrage 40 goedkope moncler-procent of hoger.

‘Onze berekeningen suggereren dat emissies van het landverkeer verantwoordelijk zijn voor ongeveer een vijfde van de sterfte door ambient PM2,5 en ozon in Duitsland, het VK en de VS, terwijl ze wereldwijd verantwoordelijk zijn voor ongeveer vijf procent van de uitstoot.’

moncler jassen dames sale De stedelijke bevolking in de wereld zal naar verwachting stijgen van 3,6 miljard in 2010 naar 5,2 miljard in 2050 en professor Lelieveld zei in combinatie met de toenemende concentraties van luchtverontreiniging de ‘gezondheidseffecten zullen escaleren.’ moncler jassen dames sale

Hij zei: ‘Onze schatting van stedelijke vroegtijdige sterfte door buitenlucht goedkope moncler-verkoop vervuiling in 2010 is 2 miljoen, oplopend tot 4,3 miljoen in 2050, wat neerkomt op 60 procent van het wereldwijde totaal in 2010 en 65 procent in 2050.

moncler jas sale ‘Stedelijke bevolkingsgroei is verantwoordelijk voor een deel van deze verandering, maar de niveaus van luchtvervuiling in stedelijke gebieden zullen naar verwachting ook snel groeien.’ moncler jas sale

2018 moncler Opkomende megasteden in China en India zullen de crisis voeden, voegde hij eraan toe. 2018 moncler

Het gecombineerde aantal vroege sterfgevallen in de 30 grootste stedelijke nederzettingen vertegenwoordigt ongeveer ‘zeven procent van de wereldwijde last van luchtvervuiling’, zei hij.

moncler jassen heren sale Hij vervolgde: ‘Onze resultaten suggereren dat als de verwachte monlon donsjacks toenemen in sterfte als gevolg van goedkope moncler jassen aan luchtvervuiling vermeden moet worden, met name in Zuid- en Oost-Azië zijn intensieve luchtkwaliteitscontrolemaatregelen nodig.’ moncler jassen heren sale

De vervuilende stoffen beïnvloeden de longcapaciteit en -groei van een persoon en zijn gekoppeld aan chronische obstructieve longziekte (COPD), hartaandoeningen en longkanker. Een röntgenfoto van een vrouw met COPD is afgebeeld

Een verbetering van de effectiviteit van de controles op luchtvervuiling vereist een beter inzicht in de toxiciteit van deeltjes uit verschillende bronnen van emissies bij goedkope moncler jassen.

moncler jas dames sale Professor Michael Jerrett, van de University of California Moncler Outlet, Berkeley en een internationaal erkende deskundige op het gebied van milieuhygiëne, hebben de studie beoordeeld en beschreven als ‘verrassend’, terwijl het toevoegen ervan een ‘wake up call for policy makers’ zou moeten bieden moncler jas dames sale.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.
Translate »